Събиране и съхранение на лични данни и информация от Nutritionist.bg

Ние се ангажираме с поверителността на данните и защитата на данните на нашите потребители. Предприели сме подходящи мерки, за да гарантираме, че всички данни, които ни предоставяте, се съхраняват сигурно и се обработват в съответствие със законите и разпоредбите за защита на личните данни.

Когато използвате нашата Услуга, може да събираме лични данни, като например Вашия имейл адрес или данни за бисквитки и използване. Използваме тези данни, за да се свържем с Вас с бюлетини, маркетингови или рекламни материали или друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете директно с нас относно отписването от конкретни съобщения.

Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети страни без вашето изрично съгласие, освен ако това не е необходимо за предоставяне на заявената от вас услуга, за спазване на законови задължения, като например искания от правоприлагащите органи, или данните са анонимизирани и се споделят с външни партньори за изследвания.

Ако желаете да спрете да използвате нашата Услуга или да изтриете данните, събрани чрез нашата Услуга, моля да се свържете с нас. Също така, имайте предвид, че някои данни могат да останат съхранени в системите за архивиране за определен период от време след изтриването им от съображения за сигурност. Също така ще запазим някои данни, ако това се изисква по закон.

Ние се ангажираме да защитаваме данните на нашите потребители и да предоставяме прозрачна информация за това как се използват техните данни. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно поверителността на данните, моля, не се колебайте да се свържете с нас на Info@nutritionist.bg

Вашите права за защита на данните (GDRP)

Като потребител на nutritionist.bg Вие имате определени права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Те включват правото на достъп до Вашата лична информация, правото да бъдете информирани за начина, по който тя се използва, правото да поискате коригиране или изтриване на тази информация, както и правото да възразите срещу нейното използване.

Също така имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните, ако смятате, че nutritionist.bg не е спазил разпоредбите на ОРЗД по отношение на Вашите данни.

Ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни и да зачитаме всички ваши права съгласно GDRP. Ако желаете да получите повече информация или се нуждаете от помощ при упражняването на някое от правата Ви по GDRP, моля, свържете се с нас на адрес nutritionist.bg.

Промени

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно Политиката за поверителност на nutritionist.bg, моля, свържете се с нас на info@nutritionist.bg. Ние ще положим всички усилия да отговорим на вашите притеснения и ще ви информираме за всички промени, направени в нашата Политика за поверителност. Ние се ангажираме да уважаваме поверителността на всеки, който използва nutritionist.bg, затова ще продължим да преразглеждаме и актуализираме тази политика при необходимост. Благодарим ви, че сте част от nutritionist.bg!