Общи условия

Настоящите Условия за ползване („Споразумението“) се отнасят за използването и достъпа Ви до Уебсайта, както и до нашето съдържание за здраве, уелнес и фитнес и свързаните с него услуги, предлагани на или чрез нашия Уебсайт. За да се улесни четенето на настоящото Споразумение, Уебсайтът и нашето съдържание и свързаните с него услуги се наричат общо „Услугите“.

Собственост върху интелектуална собственост

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано, възпроизвеждано, препубликувано, качвано, публикувано, препредавано с помощта на технология за рамкиране, предавано, показвано, изпълнявано, разпространявано или използвано по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Nutritionist.bg;

при условие обаче, че потребителите могат да изтеглят едно копие от всяко Съдържание на един компютър и да разпечатат копие от това Съдържание единствено за лична, частна и нетърговска употреба. Не се дава разрешение за използване на икони, адреси или други средства на Уебсайта за хипервръзки към други уебсайтове с която и да е страница на Уебсайта.

НЕ ПРЕДЛАГАМЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ!

услугите могат да предлагат информация за здравето, физическата форма, храненето и друга подобна информация, но тази информация е предназначена само за образователни и информационни цели. информацията, съдържаща се в услугите, не съдържа и не е предназначена да предава медицински съвети и не представлява медицинска практика.

не трябва да разчитате на тази информация като заместител, нито пък тя замества професионален медицински съвет, диагноза или лечение. nutritionist не носи отговорност за каквито и да било действия или бездействия от страна на потребителя въз основа на информацията, която е представена в услугите.